Výpočet odvodů z vynětí ze zemědělského půdního fondu ( ZPF )

Nabízíme kompletní služby v oblasti týkající se zemědělského půdního fondu a také pozenků určených k plnění funkcí lesa včetně zajištění podkladů k územnímu řízení.

Dále nabízíme :

• výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF dle zákona č. 41/ 2015 Sb.
• Pedologický průzkum pozemku
• bilance skrývky kulturních vrstev půdy a jejího hospodárného využití
• plán rekultivace pozemku u dočasného odnětí pozemku ze ZPF
• zajištění odnětí pozemku ze ZPF u orgánu ochrany ZPF
• zajištění podkladů pro územní a stavební řízení
• zajištění dokladů z katstrálního úřadu
• provádění vkladů a změn na katastru nemovitostí
• výpočet poplatků za dočasné, nebo trvalé odnětí pozemku z lesního půdního fondu ( LPF )
dle zákona č. 289/1995 Sb. • Zajištění odnětí pozemků u orgánu státní správy lesů 
 

Sídlo:
Svolinského 5, Prostějov 796 01
Kancelář:

LG inženýring Újezd 2175/ 9a 796 01 Prostějov
Telefon: 737 060 718
E-mail:
Libor@gotz.cz

Skype:
Libor.gotz