Dozorování staveb

Stavební dozor

Stavební dozor je legislativně definován kvalifikačními požadavky v § 2, odst.(2)písm. d). V něm je definován stavební dozor jako „ Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí „, který musí být vykonáván osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Technický dozor investora ( TDI )


Technický dozor investora je odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu. Technický dozor je dúležitý zejména v případech, kdy investor nemá vlastní profesionální pracovníky, znalé právních a technických procesů a problémú ve výstavbě.

Naše kancelář má s prováděním a dozorování staveb 25 leté zkušenosti, které jsou dostatečnou zárukou k poskytnutí kvaliních služeb při kontrole realizace staveb.

 
 

Sídlo:
Svolinského 5, Prostějov 796 01
Kancelář:

LG inženýring Újezd 2175/ 9a 796 01 Prostějov
Telefon: 737 060 718
E-mail:
Libor@gotz.cz

Skype:
Libor.gotz