Inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě je souhrn činností, které jménem investora provádíme za účelem přípravy a realizace staveb. Našim zákazníkům zajišťujeme v rámci zakázky kompletní servis včetně zajištění všech vyjádření, správních rozhodnutí, uzavírání smluv s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, projednání souhlasu s vlatníky dotčených pozemků až do vydání příslušného povolení . Po zhotovení díla spolupracujeme na přípravě a průběhu kolaudace.

Nabízíme vám :

– zpacování studií a případnou realizaci projektové dokumentace
– kompletní posouzení vlivů staveb na životní prostředí, vč. Vypracování dokumentace o vlivech, posudků vlivů stavby dle zákona 100/ 2001 Sb.
– vyřízení vyjmutí pozemků ze ZPF
– vyřízení územního rozhodnutí, územního souhlasu
– vyřízení stavebního povolení
– demoliční výměr
– vyřízení vodoprávního řízení
– vyřízení záborů pozemků
– vyřízení zvláštního užívání komunikací
– příprava a následný dohled nad průběhem kolaudace
– výběrové řízení dodavatelské firmy

 
 

Sídlo:
Svolinského 5, Prostějov 796 01
Kancelář:

LG inženýring Újezd 2175/ 9a 796 01 Prostějov
Telefon: 737 060 718
E-mail:
Libor@gotz.cz

Skype:
Libor.gotz